Lịch sử hình thành

Ngày 27/11/2017 19:59:06

Xã Ban Công còn được gọi là Mường Lau, vào thời Lê-Nguyễn là vùng đất thuộc huyện Cẩm Thủy, phủ Thiệu Thiên, Thanh Hóa. Đến năm Thành Thái thứ 14 (1902), thuộc tổng Cổ Lũng, châu Quan Hóa. Vào năm Khải Định thứ 10 (1925), tổng Cổ Lũng chuyển về châu Tân Hóa mới thành lập. Năm 1943, tổng Cổ Lũng nhập với tổng Thiết Ống thành một bang của châu Quan Hóa. Sau Cách mạng tháng Tám (1945), tổng Cổ Lũng thuộc châu Tân Hóa mới tái lập, đến tháng 11 năm 1945, châu Tân Hóa đổi thành châu Bá Thước theo tên của thủ lĩnh Cầm Bá Thước trong phong trào Cần vương.

Tháng 3 năm 1948, châu Bá Thước đổi thành huyện Bá Thước, xã Ban Công là một trong bảy xã thuộc huyện Bá Thước.

Xã Ban Công hiện gồm các làng: Cả, Hán, Suôi Lôi, Sát, Ba, Nghìa, Chiềng Lau và Tôm.

Lịch sử hình thành

Đăng lúc: 27/11/2017 19:59:06 (GMT+7)

Xã Ban Công còn được gọi là Mường Lau, vào thời Lê-Nguyễn là vùng đất thuộc huyện Cẩm Thủy, phủ Thiệu Thiên, Thanh Hóa. Đến năm Thành Thái thứ 14 (1902), thuộc tổng Cổ Lũng, châu Quan Hóa. Vào năm Khải Định thứ 10 (1925), tổng Cổ Lũng chuyển về châu Tân Hóa mới thành lập. Năm 1943, tổng Cổ Lũng nhập với tổng Thiết Ống thành một bang của châu Quan Hóa. Sau Cách mạng tháng Tám (1945), tổng Cổ Lũng thuộc châu Tân Hóa mới tái lập, đến tháng 11 năm 1945, châu Tân Hóa đổi thành châu Bá Thước theo tên của thủ lĩnh Cầm Bá Thước trong phong trào Cần vương.

Tháng 3 năm 1948, châu Bá Thước đổi thành huyện Bá Thước, xã Ban Công là một trong bảy xã thuộc huyện Bá Thước.

Xã Ban Công hiện gồm các làng: Cả, Hán, Suôi Lôi, Sát, Ba, Nghìa, Chiềng Lau và Tôm.