bancong.png

Xã Ban Công nằm ở phía tây bắc của huyện Bá Thước, thuộc tả ngạn sông Mã.
- Phía đông giáp các xã Hạ Trung và Tân Lập, huyện Bá Thước.
- Phía nam giáp các xã Lâm Xa, Thiết Ống, Thiết Kế, huyện Bá Thước và xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa.
- Phía tây giáp các xã Xuân Phú và Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa.
- Phía bắc giáp các xã Thành Lâm, Lũng Niêm và Cổ Lũng, huyện Bá Thước.